Thursday, April 06, 2006

Разликата ...

Каква е разликата между : Криткиа, само критика и под всякаква критика ?
Критика - Жената ти купува шоколад та да ти става куро.
Самокритика - Сам си купуаш шукулад че да ти стаа куро.
Под всяква критика - Любовницата ти купува шоколад да ти стаа куро...

2 comments:

vlad said...

пост-критика...

от мноо жени и шоколад вземеш че хванеш диабет :)
и тогава - ни шоколад, ни... куро, както казваш :)

vlad said...

'мъ шоколада е хубаво нещо и колкото и "самокритично" да прозвучи, успя да ме навиеш да пробягам няколко метра до витрината и да нападна запасите...