Tuesday, January 22, 2008

p.s.

А и съм си загубил медалиона( ли как са води dog tag)-а ут казармата и ножката и най-тъпото устрилката...
Молим ви са ако ми намерите устрилката да ми я върнити прузрачна с зилену утгори на фабер кастермластер ли кот беши там ...
Благодарим за фниманиету, това приключва днешния ни бюлетин, приятен ден/вечер или кот там е ви е, от министерството на олигофренията (:
p.s. ае наистина аку ми намерите устрилката да ми я върнити.

No comments: