Friday, October 11, 2013

Codex Seraphinianus

http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Seraphinianus за някакво сравнително нормално обяснение що е то http://94.26.28.210/sort%20me/READ/codex%20seraphinianus/Luigi.Serafini.-.Codex.Seraphinianus.pdf можете да си го дръпнете от тука (; Думи кат описание от мен нема да има щот нема смисъл ...

No comments: