Thursday, October 09, 2008

fun with a gun

Днеска се хванах да чета следнуту http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_Gun
Само аз ли си мисля гледайки това, че земята има такива магнитни полета който могат да бъдат използвани за транспортиране на влакове или въобще вагон с пътници засилвани от станция до станция ?
А гледайте каква е основната функция на тази идея...
Да живей чувешкатъ мисъл уе !

No comments: