Tuesday, March 22, 2016

Пиеса за Хан Крум

ПРЕПОРЬЧВАМ ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ ОТ ХОРА СЬС СЛАБИ СЬРЦА ИЛИ ТАКИВА КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПОНАСЯТ ПСУВНИ !!!


Пиеса за Хан Крум


Пьрво деиствие :
Вестоносец пристига при Хан Крум
Тагадьк Тагадьк Тагадьк Тагадьк
-Тру да му еба маиката!
-Кои псува там долу да му еба маиката- запита воиника на портата.
-Ибеш ли му мамата!
-Иби си маиката- отвьрна мило пазача на портата.
Вестоносеца отива при Крум :
-Круме да ти иба маиката...
-Какво бе да ти иба маиката?-каза с вапросителен тон Хан Крум.
-Никифор да му иба маиката- започна вестоносеца-на границата да му еба маиката, ни иба маиката !
-Ша ти иба маиката!
-Иби си маиката!-Каза на сфои ред вестоносеца за да не остане дльжен.


Второ деиствие :
Втори вЕстоносец пристига при Хан Крум
Тагадьк Тагадьк Тагадьк Тагадьк
-Тру да му еба маиката!
-Кои псува там долу да му еба маиката- запита воиника на портата.
-Ибеш ли му мамата!
-Иби си маиката- отвьрна мило пазача на портата.
Вестоносеца отива при Крум :


-Какво бе да ти иба маиката?-каза с вапросителен тон Хан Крум.
-Никифор да му иба маиката- започна вестоносеца-на границата да му еба маиката,пак да му иба маиката ни иба маиката !
-Еи са ша му иба маиката!
-ДА му иба маиката!


Трето деиствие :
Крум и Никифор си говорят на границата:
-Круме да ти иба маиката!
-Кво бе Никифоре да ти иба маиката?
-Що искаш да ми ибеш маиката бе да ти иба маиката?
-Щот ти ми иба маиката да иба тфоита мама!
-Е ми тогаз си иби маиката щото аз пак ша ти иба мамата!


Четвьрто деиствие :
Крум и Никифор се бият на границата:
-Никифоре! Да ти иба маиката - Крум замахва яросто с меча и посича Никифор - Ибах ли ти маиката да ти иба маиката ?
-Круме да му иба маиката -казва Никифор плюеки крьв- Иба ми маиката да ти иба маиката!


Пето деиствие :
Летописеца записва сабитията :
- През лето ь... Ибеш ли мама му кое... Крум , ььь... Ибеш ли мама му какьв ... Иба маиката на Никифор, ььь... Ибеш ли мама му какьв...-Трьшкаики книгата ядосано в земята летописеца извиква- Абе я си ибете маиката няма да ги пиша тия глупости да иба тяхната мама!
посветено специално на Транслатора


И да са иба ф идиота забраех да добавя сьщо така посветено на Иван Стефанов и Весссссселина Симеонова !( да ни са вазгордеи мноо Транслатора :p )

No comments: